Contact Us联系我们

关于金隅
  • 联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
  •  22F/,Tower D,Global Trade Center,
  •  No.36 North 3rd Ring East Road,
  •  Dongcheng District,Beijing,China
  • 邮  编:100013
  • 联系电话:+86-10-66411587
  • 传  真:+86-10-66412086

中南大学校长田红旗 | 大厨主要是以大陆主厨为主

版权所有:山东台湾街十七陆 公司            京ICP备9846513 9号